Julrim för Storstäder - Sida 1 av 1

Tiden rusar var vi än bor även om tidsskillnaden är stor Klockan säger ticketacktick Titta på väggen ett ögonblock


Tick, tack, säger denna klapp, påminner kanske om när ni ska spisa, den kan fler än en tid visaBidra med ditt julrim

Skicka in hela ditt julrim som en kommentar - så andra får ta del av hur du rimmade på Storstäder!